KADAR POS DOMESTIK

Berkuatkuasa mulai 1 Julai 2010

Kategori Berat Kadar Pos (RM)

Bungkusan ** Sehingga 2 kg 7.00
Setiap 1kg
berikutnya sehingga 30 kg 1.50

Maklumat Caj Pos Daftar:

Domestik (Dalam Negara)~ RM 2.20 Caj pendaftaran (RM 1.60) dan bayaran pos kurang daripada 20g (RM 0.60)

Sampul PosDaftar (Dalam Negara)~ RM 2.50 Caj pendaftaran dan pengeposan kurang daripada 50g, Ketebalan 3.0mm

BAGI PENGHANTARAN ITEM MELEBIHI 500g MELALUI UDARA DI ANTARA SEMENANJUNG MALAYSIA DAN SABAH / SARAWAK CAJ TAMBAHAN PENGANGKUTAN UDARA AKAN DIKENAKAN SEBANYAK RM 1.50 BAGI SETIAP 500g TAMBAHAN.

BAGI PENGHANTARAN BUNGKUSAN MELALUI UDARA DI ANTARA SEMENANJUNG MALAYSIA DAN SABAH / SARAWAK, CAJ TAMBAHAN PENGANGKUTAN UDARA SEBANYAK RM 1.50 AKAN DIKENAKAN BAGI SETIAP 500g ATAU SEBAHAGIANNYA SEHINGGA 30kg.

PELAKSANAAN CAJ TAMBAHAN AKAN DIMAKLUMKAN KEMUDIAN.

Post a Comment

0 Comments