Apa Itu Cerpen?

Apakah yang dinamakan cerpen. Tentu anda masih ingat ketika sekolah menengah dahulu kita didedahkan dengan teknik penulisan karangan dan cerita-cerita pendek bertemakan sosial dan remaja. Semasa bersekolah dahulu penulis sentiasa mendapat pujian kerana menghasilkan karangan yang mempunyai imaginasi yang tinggi. Karya penulis kerap disiarkan di dalam majalah Fokus, Bacaria, majalah Remaja dan banyak lagi.

Apa Itu Cerpen?


Kini cerpen telah banyak dimodenkan dengan pelbagai teknik dan tema.

Cerpen adalah sebuah cerita pendek yang mempunyai satu tema yang utama dan mengandungi 6 hingga 8 muka surat sahaja. Perjalanan watak berkembang dengan pantas dan penerangan cerita juga pendek dan padat. Tidak memerlukan sangat ayat yang panjang lebar. Cerpen mengandungi tema yang berbagai daripada soal cinta, ekonomi, politik, sosial dari kanak-kanak hinggalah berwadahkan tema yang lebih dewasa.

Ramai penulis novel di negara ini kebanyakannya bermula dengan genre penulisan cerpen seperti Amaruszati Nur Rahim, Lily Haslina Nasir, Pn Zaharah Nawawi dan banyak lagi nama-nama besar yang tidak dinyatakan disini.

Secara amnya cerpen mengandungi perkara-perkara berikut:

1. Tema

Ia merupakan pokok cerita yang hendak disampaikan di dalam sesebuah cerita pendek (cerpen).Kebanyakan penulis gemar menulis perkara yang mudah diterima dan berada dalam alam realiti manusia seperti percintaan, kehidupan remaja, politik, kemanusiaan dan sebagainya.Bila telah mendapat idea dari pokok cerita, barulah diolah sehingga cerita tersebut bergerak melalui permulaan, pertengahan dan penyelesaian. Klimaks biasanya berlaku pada pertengahan cerita.

2. Watak

Terdapat pelbagai watak di dalam sesebuah cerpen. Tetapi cukup dengan beberapa watak memandangkan cerpen lebih kecil skopnya. Namun yang pasti cerpen yang baik mestilah mengandungi watak-watak seperti watak utama, watak pembantu, watak jahat, dan sebagainya.

3. Tempat

Seperti novel, cerpen juga memerlukan penceritaan tentang tempat peristiwa itu berlaku. Tempat cukup digambarkan secara ringkas sahaja dengan pergerakan waktu ke waktu yang disingkatkan.

4. Lain-lain

Selain itu, cerpen mestilah mengandungi lima perkara asas iaitu kenapa, dimana, bagaimana, bila, siapa di dalam keseluruhan proses penceritaan itu sehinggalah selesai atau tamatnya sebuah cerpen.

Selamat berjumpa kembali.

@@@Ron Aynora@@@

Post a Comment

0 Comments